بریف دیجیتال مارکتینگ

این بریف مارکتینگ به ما و شما کمک می کند تا علاوه بر رسیدن به یک دید مشترک از برند، نقاط ضعف، قوت، تهدید ها و فرصت های شما واضح تر شده و بتوانیم راهکار های کارآمد تری را بر اساس نیاز و توانایی شما اتخاذ کنیم.

بهتر است این فرم توسط چند نفر از سهامداران و یا کارمندان بطور جداگانه و طی چند مرحله پر شود.

می توانید تنها به سوالاتی که فکر می کنید مرتبط با نیاز شماست پاسخ دهید ولی توصیه می کنیم سوالات را در زمانی که تمرکز کافی دارید پاسخ داده و حتی المقدور همه سوالها را پاسخ دهید. همچنین اگر در هنگام پاسخ به هر سوالی، حس کردید باید نکته ای به آن اضافه کنید حتما با قید “نکته اضافی” ما را مطلع کنید.

اطلاعات شما نزد ما محرمانه تلقی خواهد شد.

Customers Creative Brief